Kvalitet och Miljö

Vårt arbete med kvalitet, miljö och CSR

Kvalitet och Miljö är något som vi alltid har värderat högt. Ett exempel är de ISO-certifieringar Felestad New Wave Profile har sedan 2013 gällande kvalitet - ISO 9001 och miljö - ISO 14001. Sedan 2018 är Felestad New Wave Profile även verifierade enligt ISO 26000 och tar därmed ett stort kliv för socialt ansvarstagande avseende försäljning av profilprodukter.

I vår webbshop har vi en egen produktkategori; Miljö & Eko där du kan se ett urval av våra miljöcertifierade produkter. På samtliga produkter i webbshopen så framgår det tydligt om produkten har certifiering/ar och även angivet vilka de är. Dessutom länkar till de olika certifieringarna. Vi arbetar efter ett dagligt aktivt miljöengagemang samt letar kontinuerligt och utökar ständigt vårt hållbara profilsortiment.

Rättvisemärkt och hållbar produktion över hela världen i ett CSR-koncept

Genom vårt partnerskap till New Wave Profile är vi en del av New Wave Group´s CSR, Corporate Social Responsibility, och som reglerar stora delar av vårt produktsortiment utifrån miljö, etik, kemikalier, socialt ansvar, transporter mm i produktionsländer.

Vi arbetar med rättvisemärkning, på produkter som inte är Fairtrade-certifierade. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna, att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer samt miljömärkt råvara. Arbetarna ska ha rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen, riterierna grundar sig på ILO. Detta bl a via medlemskap i BSCI, Business Compliance Social Network.

För oss är det en självklarhet att kläder inte ska innehålla farliga ämnen. Vi kräver därför bl a att våra leverantörer ska följa de restriktioner som Sveriges Textilimportörers kemikalieguide anger. Och vi kan i vårt sortiment erbjuda kläder och annat textilmaterial i t ex ekologiskt odlade material, ÖKO-Tex -och med Fairtrade-certifieringar. Ett annat exempel är anslutningen till Textile Exchange, En global organisation som fokuserar på att minimera de skadliga effekterna av den globala textilindustrin och maximera dess positiva effekter. Ett samarbete som hjälper till att etablera bästa praxis och rättvisa affärsmodeller i hela produktionskedjan.

ISO Certifikat - Felestad New Wave Profile
ISO 26000 Verifikat - Felestad New Wave Profile
CSR New Wave Group
Certifikat, miljö m. fl. - beskrivningar