Våra förebyggande åtgärder gällande Coronaviruset

För tillfället råder ingen märkbar påverkan på Felestad och vår leverans som följd av Coronaviruset.
Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.
Vi håller oss uppdaterade löpande dagligen och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.
Vi har i förebyggande syfte vidtagit ett antal åtgärder för att öka rengöringsinsatser på våra kontor samt minska risken för eventuell smitta genom att förbättra möjlighet till distansarbete.
Alla våra anställda som inte är fullt friska och visar något av de symptom som Folkhälsomyndigheten nämner vet att de ska stanna hemma.

VAD GÖR VI PÅ FELESTAD?
För oss på Felestad är det viktigt att ta vårt ansvar, både som arbetsgivare men också för vårt samhälle i stort. Därför har vi för tillfället bl.a. tagit följande åtgärder:

1. Vi ser över våra städrutiner
Vi har ökat städfrekvensen av känsliga ytor för att säkra att vi har en ren miljö. Vi är extra noggranna med att rengöra dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer.

2. Ta möten online istället för fysiskt
Vi uppskattar alla det fysiska mötet, men under en tid kör vi så många möten vi kan digitalt. Vi har utrustat mötesrum med teknik för att bättre kunna köra kvalitativa möten online.

3. Förbättrade möjligheter till arbete på distans
I förebyggande syfte har vi förberett för bättre möjlighet för våra anställda att arbeta på distans. Detta för att minska risken att våra anställda i onödan känner sig manade att åka till arbetsplatsen om man inte känner sig fullt frisk, samt vara förberedda för ev kommande stängning av t.ex. skola och förskola som tvingar våra kollegor att stanna hemma.

4. Jobbar hemma enligt schema
För att minimera risken för att många blir smittade samtidigt har vi delat upp oss och jobbar hemifrån enligt ett schema.